Believe it, Live it

Boksburg Afrikaanse Kampus

Versorging en ondersteuning

Omdat elke lidmaat belangrik is vir Woord en Lewe, wil ons seker maak dat elke persoon versorg is en opgeneem voel in die Woord en Lewe-familie. Ons maak voorsiening vir vriendskapsgroepe in elke ouderdomsgroep wat op ‘n gereelde basis in verskillende areas bymekaar kom.

Aanbidding

Vir Woord en Lewe is aanbidding deur musiek nie net baie belangrik nie, maar ook ‘n lewenstyl. Ons maak gebruik van elke geleentheid waar ons as gemeente bymekaarkom om die Here te aanbid.

Opleiding en Ontwikkeling

Alles staan of val by leierskap. Belangrike eienskappe van leierskap is gesindheid en vaardigheid wat weer op hulle beurt afhanklik is van wat ons doen. Wat ons doen is afhanklik van wat ons sê en wat ons sê, hang af van wat ons dink. Die manier waarop ons dink, bepaal uiteindelik die effektiwiteit van leierskap wat vandag ‘n wêreldwye probleem is. Ons lees in Spr. 23:7: “Want soos hy in sy siel bereken (dink), so is hy.” Deur jouself toe te rus, spreek van leierskap.

Opleiding word deur verskeie instansies aangebied vir die leek sowel as vir diegene wat gevorderde teologie wil studeer.

Reik uit

Om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig, is een van Woord en Lewe se belangrikste take. Ons fokus ook baie sterk daarop om sendingwerk dwarsoor die Afrika-kontinent te doen en soveel gemeentes moontlik regoor Suid-Afrika en Afrika te plant.