Believe it, Live it

Alive Jong Volwassenes

jong volwasenes
aliveya

Die Here het Gal. 5:13 vir ons gegee waaraan ons vashou en ook uitleef: “… julle is tot vryheid geroep … gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.”

Wat doen ons?

Sondagdienste

Ons beskou die Sondagdienste as die belangrikste byeenkoms van die week, veral die Sondagaanddiens waartydens honderde jong volwassenes bymekaar kom om die naam van die Here groot te maak.

Vriendskapsgroepe

Hierdie groepe kom vanaf Maandag tot Donderdag in verskillende groepe bymekaar en word deur groepleiers gefasiliteer met Jesus as die fokuspunt. Daarna word daar lekker gekuier.

Groepe vir paartjies: Met die doel om verhoudings te verstewig.

Bidgeleentheid vir ons manne: Ons manne bid Saterdagoggende saam.

Damesgroep

Ons dames kom op ‘n gereelde basis byeen waar daar lekker gekuier word. Ons hoofdoel is om mekaar te bedien en geloof te bou.

Gesamentlike diens

Die eerste week van elke kwartaal is daar geen groepbyeenkoms nie, maar wel ‘n gesamentlike young adult-diens op die Woensdagaand om 19:00 in die onderste saal.

Vir meer inligting: Björn Uys 082 456 1911

Besoek gerus ons Facebook blad