Believe it, Live it

Pathfinder Kursus(Afr.)

Groei – Konneksie – Dien – Deel: Hierdie is ‘n inleidings kursus om ons mense toe te rus om volwaardige volgelinge van Christus te word. Hierdie kursus word elke maand herhaal en word in Afrikaans aangebied.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.