Believe it, Live it

Waar pas ek in ?

Versorging

Sake-entrepreneurs

Elke Dinsdagoggend om 6:30 inspireer Gerhardt die sakemanne en –vroue. Daar word ook dan vir die besighede gebid. Ons kom in  “Le chattery coffeeshop” bymekaar.

Gerhardt Hauptfleisch   082-777-8381

Reach

A recovery ministry to fellowship and celebrate God’s healing in our life whilst we are battling addiction through the “8 Recovery Principals”.

Lees meer …

Karien Keeve 082 440 7453

Elna van Wyk 082 330 0031

Wnl Wholeness Centre

Christelike beading en trauma ondersteuning dienste deur ons bekwame span beraders.  Hierdie dienste word verskaf deur beraders tot profesionele terapeute.

Webtuiste: wnlcounselling.co.za

Wnl Wholeness Centre  011 896 1193

Word and Life Counselling Logo-01 copy

Relationship Care

This is a wonderful course which provides individuals and their children a safe platform to share their experiences and emotions in order to rebuild their lives whilst in or after a broken relationship has taken place.

Debbie Lambert 082 782 5378

teationship care

GriefShare

Bystand en leiding om jou deur die rouproses te lei om die verlies van ‘n geliefde te verwerk.

Paddy Whelan 011 896 1193

griefshare5

Pursuit

Ontwikkel ‘n geestelike sensitiwiteit en verstaan en ervaar die werking van die Heilige Gees.

Buks and Zintene Bester 081 532 6381

pursuit

Woordskool

Waar dames (en mans) weekliks geestelik bedien word en sosiaal verkeer.

Henriëtte Barnard 011 913 4567

woordskool

Vrou na God se hart

Hier word dames in gees, siel en liggaam bedien, bemoedig en geïnspireer om doelgerig in volkleur te leef.

Sharali Barnard 011 913 4567

vrou na god se hart

The Journey of hope(Kankerbediening)

Om daar te wees vir ‘n persoon wat sy vrese met jou kan deel; om saam met hom te bid; in daardie “af” dae daar te wees vir hom; bemoedigende selfoonboodskappe te stuur of ‘n kort besoek wanneer hy dit so nodig het.

Michelle Nel 073 765 7231

journey of hope

Opleiding en Ontwikkeling

Spiritual Growth Journey

Discipleship training, begin your spiritual journey at Word and Life Church.

Past. Steve Erasmus 082 473 0204

Christian Growth

Aserac

Dinamiese naweekseminare wat ‘n lewensveranderde ervaring sal wees. Die hoofdoel is om die kursusganger met waardevolle insig en praktiese vaardighede toe te rus sodat hy probleemareas op sielsvlak, liggaamlik asook verhoudings kan aanspreek en verander.

Webtuiste:  www.aserac.co.za

Aserac: 011 023 7376

Azerac

Altaar Werk

Altaarwerk is ‘n baie belangrike bediening by Woord en Lewe. Deur die leiding en werking van die Heilige Gees is so ‘n persoon ‘n bruikbare instrument in die hand van die Here vir genesing en restorasie van gees, siel en liggaam.

Gerhard Dalton 078 987 6453

Altar Workers

Anatomy-opleiding

Anatomy-opleiding help ‘n groepleier om hierdie program te bemeester sodat hy inligting aan groeplede kan deurgee.

Dewaldt Visagie 011 913 4567

Anatomy1

Prayer Encounters

Praktiese en teoretiese opleiding wat jou kan help om gebed ‘n leefstyl te maak.

Ina Watkins 082 935 3940

prayer encounters

40 Minute bible studies

40 minutes of Bible study booklets available to start your own 40 minute Bible study group. Please visit the Interlude bookshop for further details.
Ria Tolken 011 913 4567

40min biblestudy

Precept Bible study

A group that will entrench the following principles: People living as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively and making disciples internationally.
Wilma Riley 082 562 5722
or Hannelie de Jager 082 924 3377

precept biblesudy

Emosionele genesing

Woord en Lewe-Beradingsentrum is ‘n plek waar gebroke en getraumatiseerde mense veilig kan voel. ‘n Plek waar jy in konfidensialiteit en sonder enige veroordeling, deur die liefde van Jesus en die werking van die Heilige Gees, tot volle emosionele genesing kan kom. Ons het ‘n holistiese benadering op die verskillende vlakke van die mens, naamlik die liggaam, siel en gees. Op al hierdie vlakke kan genesing plaasvind sodat jy ook op sosiale gebied reg kan funksioneer.

Alle beraders is by die Raad van Beraders geregistreer en voldoen aan die hoogste etiese standaarde en opleidingsvereistes.

Marius Kotze 082 378 669

Emotional healing

Die Woord en Lewe Hengelklub

Gebore van ‘n visioen uit God’s se hand, ons strewe tot visser’s van mense. Hengel en die natuur is ons sending veld.
Jack Coetzee: 083 320 2237 or Tyrone Storbeck: 082 378 7652

hengelclub

Gevangenis Bediening

Hierdie bediening is daar om persone want tans in gevangenskap is te bedien en hulle meer van God se woord te leer.
Pastor Dries vd Heever 082 511 2922

prison ministries

Passie vir motors?

Het jy ‘n passie vir karre en ‘n liefde vir Jesus?
Marius Draper 083 320 2237

carlovers

Mountain Biking

Bringing the exhilaration of mountain biking to both beginners and advanced riders
Pastor Gerrie Mentz 083 604 3056

mountainbiking