Believe it, Live it

Wenke om jou huwelik te red

Past. Martie Brown

‘n Suksesvolle en vervulde huwelik verg iets van elke persoon in die verhouding. Met al die jare wat ek huweliksberading doen en die ondervinding in my eie huwelik, glo ek sukses is in die volgende vyf wenke vervat.

Wenk 1: Betrokkenheid

Dit is waarskynlik die belangrikste wenk in enige verhouding wat lewenslank moet hou. Die waarheid is dat die huweliksintensiteit en passie afneem oor die jare en jou huwelik het nie meer soveel pret nie en is ook nie meer so belonend nie. Die rede hiervoor is dat een of albei se gesondheid nie meer is wat dit voorheen was nie, asook lewens- en werkstres wat sy tol neem. Baie pare wat ek sien, voel nie meer so verlief nie en is soms ontkoppel van mekaar, wat redelik normaal is in langtermyn verhoudings. 

Wanneer jy met paartjies praat wat al vir 35 jaar en langer getroud is, sal hulle vir jou sê dit was nie altyd maklik nie. Daar is geen manier om dit te vermy nie.  Om ‘n huwelik te maak werk, beteken dat jy betrokke moet bly en bereid moet wees om soms onder die juk te buig.

Wenk  2: Emosionele volwassenheid en persoonlike groei

Elkeen moet bereid wees om persoonlik te groei in sy vermoë om die ander party se behoeftes raak te sien en daarin te voorsien. Wees bereid om vir ‘n groter doel te ontwikkel.  ’n Goeie vraag om jouself af te vra, is, “Wat maak dit die moeite werd om met my getroud te wees?”

Wenk 3: Soek altyd versoening na elke rusie – nooit skeiding nie

Beweeg altyd na mekaar toe na argumente i.p.v. weg van mekaar. Dit is die sleutel om die huwelik te herstel en probleme op te los. Egpare is geneig om na ‘n rusie van mekaar af weg te beweeg en loop dan hul eie pad. Dit lei daartoe dat hulle ontkoppel en veroorsaak dan dat albei partye skade ly. Na jare van gereelde ontkoppeling voel dit asof die huwelik nie meer die moeite werd is nie.   Hul gevoelens vir mekaar gaan dood en dan is dit moeilik om die verhouding weer aan die gang te kry.  Gebruik jou verstand en emosies eerder om te herkoppel na rusies as om verdere getuienis teen jou eggenoot te kry.

Wenk 4: Neem volle verantwoordelikheid vir jou gedagtes, woorde en aksies in jou huwelik en oor jou maat

Die mite bestaan dat die huwelik ‘n 50/50-vennootskap is. Dit is onwaar – ons doen soms 50 persent van die huiswerk, maar as ons maat siek word, verder studeer of deur ‘n moeilike tyd by die werk gaan, neem die ander party daardie deel oor en doen dan baie meer as net sy of haar 50 persent. Dit is waaroor liefde en emosionele volwassenheid gaan. Onthou hierdie raad: neem volle verantwoordelikheid – 100 persent in die huwelik. Dit beteken dat jy verantwoordelik is aan jou maat en nie vir jou maat nie. Jy is verantwoordelik vir hoe en wie jy is in die huwelik.  

Dit beteken:

  • dat jy verantwoordelikheid neem oor wat jy van jou huweliksmaat en jul huwelik sê;  
  • dat jy jou negatiewe gedagtes bestuur terwyl jy kwaad is;  
  • dat jy sal ophou om jou maat te blameer wanneer jy kwaad is; en 
  • dat jy sal ophou om te probeer bewys dat jy reg is.  

Nou sal die vennootskap in jou verhouding vir jou belangriker wees.

Wenk 5: Erken dat jul albei se standpunte van waarde is en dat julle net verskillende uitkyke op die lewe het

Hierdie een is sekerlik die moeilikste punt om te oorkom. Om ‘n gelukkige huwelik te handhaaf en ter wille van vrede en harmonie, is dit noodsaaklik dat paartjies ruimte skep vir mekaar se uiteenlopende sienings in die lewe. Ons aanvaar soms dat ons uitkyk op die lewe meer waarde het as die ander persoon s’n. Die meeste van ons verskille lê daarin dat ons lewensuitkyk van die ander persoon verskil. Ons moet begin deur te sê, “Goed, dit is jou siening en hierdie is myne … dit is nie dieselfde nie, maar dit is nie verkeerd nie.” Ons mag verskil, maar ons gaan nie daaroor baklei nie.